Courses

Learn alongside industry-leading experts from around the world. Courses cover everything from diagnosis and treatment planning to surgical and prosthetic workflows. We even address some of the most complex and progressive protocols for managing potential complications.

June 2022

Formation Assistant(e) - SAPO IMPLANT

Jun 01 - Sep 09, 2022
Paris, FR
Ms. MARIE-LAURE CHARBONNET
Ms. CATIA PEIRERA
Ms Marie Pierre Ventriboux

Cette formation s’adresse aux assistant(es) dont le rôle est essentiel au cabinet d’implantologie.

La multiplicité des tâches demande une grande expertise dans différents domaines qui sont en perpétuelle évolution : les connaissances fondamentales et les techniques en chirurgie et prothèse.

Fort de ses 20 ans d’expérience, Sapo Implant propose un programme de formation de qualité ayant pour objectif d’actualiser et/ou de développer les compétences des assistant(es) dentaires au cabinet d’implantologie. Cet enseignement sera assumé par une équipe pédagogique composée d’assistantes dentaires expérimentées.

Des grands thèmes seront abordés :

 • De la chaîne d’asepsie à la connaissance de la chaîne numérique.
 • Les rapports avec les laboratoires de prothèse et les fournisseurs pour les commandes de stocks.
 • Le suivi administratif et la gestion du temps au secrétariat
 • De l’aide opératoire aux gestes d’urgence.

 

Une formation organisée en 2 modules de 3 jours :

 • Module 1 - base fondamentale, cliniques et administratives : 1 au 3 juin 2022
 • Module 2 - Applications cliniques, chirurgicales et prothétiques : 7 au 9 septembre 2022

 

L’inscription à ces 2 modules est indissociable. La présence des participants à tous les modules est indispensable et obligatoire pour valider l’enseignement.

Prise en charge partielle par Actalians

Français
Fundamental course
LISC
Learn More

October 2022

Formation prothèse implantaire - niveau expérimenté - CLIO

Oct 06, 2022
Marcq-en-Baroeul, FR
Dr FRANCOIS HARY

Plan de Traitement et restauration des édentés complets - cas complexes

Programme:

 • Sélection du patient édenté (ou en voie de l’être) et prothèse complète sur implants
  • Anamnèse médicale et dentaire
 • Gestion de la phase provisoire
  • Mise en charge Immédiate ou différée
 • Options de restaurations définitives
  • Les particularités du Maxillaire
  • Les particularités de la Mandibule
  • Restaurations fixes sur implants (Bridge/All on 4/6®)
  • Restaurations amovibles (overdenture, locators... )
 • Communication
  • Durée du traitement
  • Coût des différents traitements
 • Gestion des complications et Maintenance


Contact : Valérie – 03 20 98 09 36 ou valerie.drhary@wanadoo.fr

Français
Expert course
Cabinet du Dr François Hary
Register

Kom igång med implantatbehandling - från implantat till färdig tand

Oct 20 - 21, 2022
Nacka, SE
Christer Dahlin
Dr Nicole Winitsky
Lär dig implantat från A till Ö! Om du är redo att utveckla dig själv professionellt så är det här kursen för dig. Lär dig arbeta med implantat så kommer du att kunna behandla fler patienter på din klinik. Genom att välja rätt patient och indikation blir det lättare att börja med implantatbehandling. Kursen fokuserar därför på enkla patientfall som gör det tryggt och säkert för dig att starta. Vi följer patienten från A till Ö, vilket innebär att du kommer att lära dig både den kirurgiska & protetiska arbetsgången. För att uppnå ett lyckat behandlingsresultat är det bra att ha kunskap om hela behandlingen, vare sig du sedan väljer att arbeta protetiskt, kirurgiskt eller med båda delar. Utbildningen bygger på interaktivt lärande både före, under & efter kursen. Kursen tar därför inte slut sista dagen, det är då din resa börjar. För att hjälpa dig att komma igång, erbjuder vi under kursen förmånliga startpaket med komponenter till dina första patientbehandlingar. En teamstart på din klinik ingår som en del i startpaketet.
Svenska
Fundamental course
Elite Hotel Marina Tower Stockholm
Register

Optimera dina implantatbehandlingar - Våra misslyckanden hjälper dig att lyckas.

Oct 28 - 29, 2022
Ystad, SE
Mats Christiansen
Wissam Dirawi

Denna kurs är avsedd för tandläkare som vill ta nästa steg i implantatkirurgi och implantatprotetik.

Vad kan gå fel och hur kan vi ta lärdom av det? Fokus kommer ligga kirurgiska  och protetiska implantatkomplikationer samt avancerade digitala fall.

Svenska
Advanced course
Tandvårdsakademin Ystad
Register

November 2022

Startkurs i modern implantatprotetik

Nov 10 - 11, 2022
Nacka, SE
Ahmed Ibrahim
Dr Nicole Winitsky

Kursen vänder sig till tandläkare, tandtekniker och sköterskor som vill kunna erbjuda sina patienter implantatstödd protetik med bästa möjliga precision, hållbarhet, förutsägbarhet och estetik med hjälp av moderna tekniker, material och konstruktioner. Implantatrelaterad biologi, kirurgiska grunder, patientselektion och kommunikation, terapiplanering och olika protetiska alternativ kommer att beröras under kursen.

Särskilt fokus kommer att läggas på vikten av korrekt avtryckstagning och intraoral scanning för att uppnå ett optimalt protetiskt resultat. Detta kommer att beröras både teoretiskt och praktiskt. 

Vi kommer också att diskutera val av material och komponenter samt vikten av god implantatplacering.

Att komma igång med implantatprotetik och att uppnå bra resultat blir avsevärt lättare och mer glädjefyllt om tandläkare, tandtekniker och sköterskor har en bra dialog och kommunikation. Genom att gå denna kurs tillsammans har ni större möjligheter att hitta bra samarbetsformer vilket är avgörande för det slutliga funktionella och estetiska resultatet och att vi och våra patienter är nöjda med våra behandlingar.

 

 • Implantathistorik och biologi
 • Patientselektion och kommunikation
 • Diagnostik och terapiplanering
 • Val av implantat, distanser och protetiska konstruktioner
 • Kirurgiska ställningstaganden - Samarbete med kirurg – placering av implantat
 • Kliniska arbetsgångar, tips och hands-on      demonstrationer – avtryckstagning
 • Underhåll och uppföljning
 • Teamwork vid implantatbehandling
Svenska
Fundamental course
Elite Hotel Marina Tower Stockholm
Register

Mise en charge immédiate de la chirurgie à la prothèse - CLIO

Nov 17, 2022
Marcq-en-Baroeul, FR
Dr FRANCOIS HARY

Les clés succès

Programme:

 • Sélection du patient et communication
 • Diagnostic et plan de traitement
 • Indication et contre-indication de la mise en charge immédiate
 • Chirurgie en direct de la mise en charge
 • Formation pratique, TP prothétique
 • Suivi du patient de la chirurgie à la pose de la prothèse complète fixée


Contact : Valérie – 03 20 98 09 36 ou valerie.drhary@wanadoo.fr

Français
Advanced course
Cabinet du Dr François Hary
Register

Foundation for Oral Rehabilitation (FOR)

FOR is a global, non-profit organization advocating science, education and humanity in oral rehabilitation. The www.for.org website offers hundreds of learning resources for dental professionals: More than 300 video lectures from leading experts. Almost 100 clinical case documentations. Interactive ebooks and epapers. State-of-the-art treatment guidelines. And much more. Completely free of charge. Sign up now and get access to all resources.

Questions? Just ask. 

If you can’t find what you’re looking for or need additional event information, we want to hear from you.

Contact us