Courses

Learn alongside industry-leading experts from around the world. Courses cover everything from diagnosis and treatment planning to surgical and prosthetic workflows. We even address some of the most complex and progressive protocols for managing potential complications.

Find out more on our Zurich Digital Days at the Dental Experience Center.

March 2024

Grundkurs i implantatkirurgi för assisterande personal

Mar 21, 2024
Stockholm, SE
Learn More
Annika Lüttschwager
Detta är en endagskurs anpassad för tandsköterskor som vill bättra på sin kunskap kring implantatbehandling och rutinerna kring detta. Teori varvas med praktiska övningar.
Svenska
Radisson Blu Waterfront Hotel

Det digitala arbetsflödet från A - Ö

Mar 22, 2024
Hässleholm, SE
Register
Under en dag kommer du att få ta del av det digitala arbetsflödet kring implantatbehandling samt vara med på live kirurgi ”over-the-shoulder”.
Svenska
T4 ConfiDent

April 2024

Implantatkirurgi med hands-on på griskäkar, inklusive benuppbyggnad

Apr 26, 2024
Malmö, SE
Register
Den här kursen vänder sig till dig som har satt implantat under flera år och nu vill fördjupa dina kunskaper. Kursen kommer fokusera på avancerade implantatfall samt vävnadsbevarande behandlingsmetoder på hård- och mjukvävnad. Kursen tar upp: - Horisontella benaugmentationer (hands-on) - PTFE-membran (med och utan titan) - Kollagenmembran - Förankring av membran med pins (hands-on) - Socket preservation - Benersättningsmedel -Indikationer och kontraindikationer - Diskussion kring patientfall
Svenska
Malmö Tandläkarcenter

May 2024

Startkurs i implantatkirurgi

May 17, 2024
Stockholm, SE
Register
Välkommen till grundkursen inom implantatkirurgi. Den här kursen är riktad till dig som vill börja med implantatbehandling eller förbättra dina färdigheter. Kursen varvar teori med hands-on och patientfallsdiskussioner. Kursens innehåll - De biologiska och anatomiska aspekterna - Val av implantat och placering - Fördjupad förståelse för implantatens design, dess komponenter, kit och redskap - Clinical cases – vad kan vi lära oss från respektive fall? - Hands-on på benmodeller
Svenska
Nordic Light Hotel

The digital workflow from A-Z

May 31, 2024
Hässleholm, SE
Register
For one day, you will learn about the digital workflow of implant treatment and participate in live over-the-shoulder surgery.
Svenska
T4 ConfiDent

September 2024

Det digitala arbetsflödet från A - Ö

Sep 13, 2024
Hässleholm, SE
Register
Under en dag kommer du att få ta del av det digitala arbetsflödet kring implantatbehandling samt vara med på live kirurgi ”over-the-shoulder”.
Svenska
T4 ConfiDent

Grundkurs i implantatkirurgi för assisterande personal

Sep 19, 2024
Göteborg, SE
Register
Annika Lüttschwager
Detta är en endagskurs anpassad för tandsköterskor som vill bättra på sin kunskap kring implantatbehandling och rutinerna kring detta. Teori varvas med praktiska övningar.
Svenska

Det digitala arbetsflödet från A-Ö

Sep 19, 2024
Ystad, SE
Register
Anders Linderoth
Wissam Dirawi
Mats Christiansen
Under kvällen kommer Mats, Wissam och Anders ge er en inblick i det digitala arbetsflödet. - Vad behövs för att komma i gång och arbeta digitalt? - Vilka är tandteknikerns tips & tricks? - Kan och bör alla skanna, eller är det bara tandläkare som ska skanna? - Vilka fall lämpar sig bäst för digital skanning? - Används skanners för mer än bara avtryck? - Inom vilka områden kan en 3D printer användas?
Svenska
Tandtekniska Laboratoriet i Ystad

October 2024

Get to know the All-on-4® treatment concept

Oct 11, 2024
Hässleholm, SE
Register
All-on-4® treatment concept offers your patients immediate improvement in eating, comfort esthetics and speech. It’s a cost efficient graftless treatment concept and it helps you avoiding complex grafting especially for your patients with less bone. The patient can be provided with a fixed full-arch prosthesis on the same day as surgery. You will learn how to use the All-on-4® treatment concept for optimal treatment, with a limited amount of bone, to fix a temporary acrylic solution. In addition to theory, the course will also include hands-on exercises as well as live surgery.
Svenska
T4 ConfiDent

När bygger vi uppåt? En påbyggnadskurs i GBR och sinuslyft

Oct 18 - 19, 2024
Ystad, SE
Register
Inom dagens implantatkirurgi har vi fått olika hjälpmedel och implantat med egenskaper för att undvika större operationer och komp ens era för bristande bentillgång. Detta är givetvis välkommet, men ibland behöver vi göra sinuslyft av någon form och i viss utsträckning. Vi kan stöta på defekter som måste behandlas för att optimera våra behandlingar ur estetiska aspekter men fram för allt ur mekaniska. Denna k urs en fokuserar på att gå igenom olika tekniker för sinuslyft, samt GBR i de fall det kan behövas. Kursen riktar sig till tandläkare med viss implantatvana och vi varvar teori med mycket hands on. Efter kursens slut har vi gått igenom: Anatomi, fysiologi och olika kirurgiska tekniker Planering och olika sätt att kunna identifiera lättare och mer komplexa fall Möjligheter och begränsningar med olika material och tekniker Kirurgiska och protetiska principer Human Factors svagaste länken Olika material för benersättning och membran, samt hantering av dessa kliniskt Uppföljning och profylax
Svenska
Tandvårdsakademin Ystad

Startkurs i implantatkirurgi

Oct 25, 2024
Stockholm, SE
Register
Välkommen till grundkursen inom implantatkirurgi. Den här kursen är riktad till dig som vill börja med implantatbehandling eller förbättra dina färdigheter. Kursen varvar teori med hands-on och patientfallsdiskussioner. Kursens innehåll - De biologiska och anatomiska aspekterna - Val av implantat och placering - Fördjupad förståelse för implantatens design, dess komponenter, kit och redskap - Clinical cases – vad kan vi lära oss från respektive fall? - Hands-on på benmodeller
Svenska
Nordic Light Hotel

November 2024

Implantatbehandlingar: Ta dina kunskaper och behandlingar till nästa nivå!

Nov 29, 2024
Göteborg, SE
Register
Vill du utveckla dina kunskaper inom implantatbehandlingar i din egen verksamhet? Då är den här kursen perfekt för dig! Ta chansen att utbilda dig och skapa en bättre grund för att självständigt och med självförtroende kunna genomföra mer avancerade behandlingar. När vi ser tillbaka på den odontologiska historien tänker vi ofta på implantatens intåg och Per Ingvar Brånemarks kamp för sina metoder och koncept. Med utvecklingen av implantatbehandlingar har behandlingsalternativen blivit fler, och antalet patienter som får implantat har ökat kraftigt de senaste åren. Vår kurs fokuserar på att pedagogiskt behandla de överväganden som bör göras i samband med implantatbehandlingar, både genom föreläsningar och hands-on-övningar. Kursen omfattar följande ämnen: - Indikationer och fallgropar för implantatbehandlingar - Presentation av kliniska fall - Hands-on-övningar - Analys av framgångsrika och mindre lyckade patientfall - Behandlingsalternativ för mjukvävnadsrekonstruktioner vid implantat Syftet med kursen är att skapa en bred förståelse och kunskap om de utmaningar som finns inom dessa områden när du planerar och behandlar dina patienter.
Svenska
GTS Konferens och festvåning

Foundation for Oral Rehabilitation (FOR)

FOR is a global, non-profit organization advocating science, education and humanity in oral rehabilitation. The www.for.org website offers hundreds of learning resources for dental professionals: More than 300 video lectures from leading experts. Almost 100 clinical case documentations. Interactive ebooks and epapers. State-of-the-art treatment guidelines. And much more. Completely free of charge. Sign up now and get access to all resources.

Questions? Just ask. 

If you can’t find what you’re looking for or need additional event information, we want to hear from you.