Mina tänder

Hur ett tandimplantat kan vara till hjälp för dig

Bli hel igen med ett tandimplantat.

Vad är ett tandimplantat?

Ett tandimplantat är en artificiell tandrot som tillverkas av titan och som ersätter de tänder som saknas. Tandläkaren sätter in implantatet i käkbenet, ytmaterialet på implantatet hjälper käkbenet att växa runt implantatet så att konstruktionen förankras stadigt och sitter ordentligt på plats. Precis som tandroten gjorde innan, bygger implantatet sedan en stabil grund för kronan, som blir den synliga delen av din nya tand.

Vad är ett tandimplantat?

Tandimplantat är mycket små, normalt cirka 10 mm långa och endast 3–5 mm breda upptill.

Tandimplantat är mycket små, normalt cirka 10 mm långa

Kronor och broar
 Tandkronor och broar kallas också tandersättningar. De kan tillverkas av olika material och används för att ersätta en eller flera tänder som inte går att laga. I förväg utformar det tandtekniska laboratoriet varje tandersättning individuellt så att den stämmer med bettet, utseendet och känslan hos dina andra tänder.

Crown_zirconia-medium-e1400595722309.jpg

En krona används på en skadad tand eller på ett tandimplantat.

Tandkronor och broar

En bro kan återställa luckor mellan tänder. De yttre delarna av bron placeras på befintliga tänder bredvid luckan mellan tänderna, medan den mellersta delen ersätter den förlorade tanden. Broar kan också användas på implantat, vanligen när två eller flera tänder saknas.

Bro eller tandimplantat? - En jämförelse
För att återställa en tand som saknas kan tandläkaren också använda en bro. Den består av flera tandersättningar som bokstavligen kommer att överbrygga luckan. Men användning av broar på naturliga tänder kan ha flera stora nackdelar:

Kanten på metallbroarna kan bli synlig

Synliga metallkanter
Vissa typer av broar tillverkas av metall och täcks med porslin. När tandköttet drar sig tillbaka kan en svart metallkant bli synlig vid kanten av bron. En helkeramisk bro kan vara ett alternativ i dessa fall. Fråga din tandläkare om en helkeramisk tandbro kan vara en bra lösning för dig.

Friska intilliggande tänder påverkas av tandbroar

Slipa ned intilliggande tänder
Broar förankras i intilliggande tänder för att hålla dem på plats. Detta betyder dock att dessa intilliggande tänder först måste slipas ned en del.

Tandbroar kan påverka käken och tandköttet

Effekter på käkbenet och tandköttet
När du förlorar en tand stör det samspelet mellan tänderna och benet. När tänder saknas blir stimulansen av tandköttet och benet otillräcklig. Käkbenet börjar krympa och tandköttet drar sig tillbaka.

För att undvika att slipa ned tänder samt påverkan på käkbenet och tandköttet kan tandläkaren ersätta tandroten för att skapa en helt ny tand med ett tandimplantat.

Tala med din tandläkare för att hitta den lösning som är bäst för dig.

Varför välja ett tandimplantat?

Idag anser de flesta att tandimplantat är den mest framgångsrika metoden för tandersättning, eftersom de ger flera fördelar för patienterna.

Ett naturligt leende
Ett tandimplantat ser ut som och känns precis som naturliga tänder. Färgen, formen och konturen på den nya tanden anpassas för att överensstämma. Resultatet är ett naturligt leende som kommer att ge dig ditt självförtroende och din livskvalitet tillbaka. Med dina nya tänder som gnistrar på utsidan kommer du snart känna att leendet kommer tillbaka.

Återfå ditt självförtroende med tandimplantat

Ät vad du vill
Har du tvingats avstå från några av dina favoriträtter sedan du förlorade din tand? Med tandimplantat får man samma funktion som med naturliga tänder. Därmed kan du tack vare tandimplantaten äta precis vilken mat du vill, hur hård, knaprig eller seg den än är.

Njut av din favoritmat igen tack vare tandimplantatet

Intilliggande tänder förblir intakta
Andra tandersättningsmetoder kräver ofta att de intilliggande tänderna slipas ned för att förankra konstruktionen i munnen. Tandimplantat fästs i käkbenet.

Stabil och bekväm passform
Eftersom tandimplantat fixeras i käkbenet är de vanligen mer stabila, bekväma och håller längre än andra konstruktioner. Dessutom är tandimplantaten tillverkade av biokompatibla material, vilket innebär att kroppen accepterar dem.

En beprövad och långsiktig lösning
Tandimplantat är mycket hållbara. Med rätt skötsel och god munhygien kommer implantaten att hålla i många år eller t.o.m. en livstid. Decennier av forskning har ägnats åt funktionalitet, stabilitet och estetik alltsedan den första patienten fick moderna tandimplantat år 1965.

Kostnadseffektivitet
Behandling med implantat kan betraktas som en långsiktig investering i din hälsa och ditt välbefinnande - kort sagt en investering i ditt liv. Vid första anblicken kan kostnaderna verka högre jämfört med andra tandersättningar. Men högre underhållskostnader, den eventuella förlusten av käkben och i slutänden förlust av fler tänder kan göra andra tandersättningar dyrare i längden.1,2

Ladda ned broschyren

Hur ser behandlingen ut?

Diagnos och behandlingsplanering
Tandläkaren kommer först att undersöka din tandstatus noggrant och bestämma om du uppfyller kraven för behandling med tandimplantat. Det är viktigt att tandköttet och käkbenet inte är inflammerade. Vid behov behandlas dessa tillstånd före operationen.

Under diagnosen utvärderar tandläkaren också vilken typ av käkben som du har och hur mycket som är kvar av det. Efter att ha levt i åratal med saknade tänder kan käkbenet ibland vara kraftigt reducerat. I detta fall kommer tandläkaren att diskutera alternativa ingrepp med dig för att möjliggöra behandling med tandimplantat.

Tandläkaren kan eventuellt använda digitala verktyg för att planera behandlingen genom att generera en exakt 3D-bild av munnen. Detta underlättar mycket för tandvårdsteamet under operationen, eftersom det hjälper dem att hitta den bästa vinkeln och djupet för implantatet.

Sätta in implantatet
Insättningen av implantatet sker vanligen polikliniskt och tack vare lokalbedövning, kommer du knappast att känna någonting. Baserat på dina individuella förutsättningar i munnen sätts implantaten in i en procedur med ett eller flera steg.

Slutlig konstruktion
Efter operationen får du vanligen en temporär krona, bro eller bara en liten plasthätta ovanpå implantatet medan implantatet integreras med käkbenet. Integreringen av implantatet och benet kallas osseointegration (från grekiskans osteon, ben). Beroende på just din situation, kan det ta från några veckor till några månader. Under tiden arbetar tandläkaren med ett tandtekniskt laboratorium för att utforma och tillverka den slutliga konstruktionen. Din anpassade krona eller  bro ansluts därefter till implantatet med en mycket liten skruv eller med cement.

Implantat från Nobel Biocare är utformade för att maximera möjligheten till omedelbar funktion. Detta betyder att tandläkaren ofta kan sätta in en temporär konstruktion redan på operationsdagen. Du kan gå hem med en provisorisk uppsättning fasta tänder och reducera antalet besök hos tandläkaren.

Ett antal villkor måste först uppfyllas. Prata med tandläkaren för att få reda på om det är möjligt i ditt fall.

Referenser

Dierens M, Vandeweghe S, Kisch J, Nilner K, Cosyn J, De Bruyn H. Cost estimation of single-implant treatment in the periodontally healthy patient after 16-22 years of follow-up. Clin Oral Implants Res epub ahead 2014.

Vogel R, Smith-Palmer J, Valentine W. Evaluating the health economic implications and cost-effectiveness of dental implants: a literature review. Int J Oral Maxillofac Implants 2013;28:343-56.

Behandling med tandimplantat är ett kirurgiskt ingrepp och kräver utvärdering av tandläkare för att säkerställa att din orala och allmänna hälsa medger behandling med tandimplantat. Läs mer