Our speakers

Internationally renowned experts providing exciting opportunities to learn new skills, share best practices and inspire others

Country: Sweden

Tandläkare Nicole Winitsky

Nicole tog sin tandläkarexamen vid Karolinska Institutet 1997. 2012 erhöll hon sin specialistexamen i Oral Protetik vid Folktandvården i Stockholm. Hon arbetar idag på Eastmaninstitutet i Stockholm, på avdelning för Juvenil Protetik. Hon bedriver forskning kring långtidsuppföljning på implantat hos unga vuxna och arbetar även med utbildning av unga föreläsare inom Foundation for Oral Rehabilitation. Nicole har anlitats som föreläsare både vid nationella och internationella symposium, möten och kurser.See all courses of this speaker