Our speakers

Internationally renowned experts providing exciting opportunities to learn new skills, share best practices and inspire others

Country: Sweden

Ötdl Torsten Jemt

Professor Torsten Jemt, leg tandl. Odont Dr.
Brånemarkkliniken, Specialisttandvården, Folktandvården i Västra-Götalands Regionen, Sverige
Tandläkare Torsten Jemt är som övertandläkare och professor i oral protetik verksam vid Brånemarkkliniken (specialisttandvården, Västra-Götalands Regionen) och Institutionen för Odontologi vid Sahlgrenska akademin (Göteborgs Universitet). Under 1980-talet samarbetade Dr Jemt med Professor P-I Brånemark och utvecklade under den tiden tekniken för enstaka implantat. Han var också aktiv i utvecklingen av digitalt framställda broskelett för implantat och var en pionjär i dgitala avtryck under 190-talet. Dr Jemt var med att starta upp Brånemark kliniken som en specialistklinik för implantat (1986), där han under mer än 30 år har varit verksam som ämnesföreträdare och klinikchef fram till 2009. Sedan tidigt 1980-tal har Dr Jemt föreläst om implantat i hela världen och publicerat mer än 150 vetenskapliga artiklar. Han är medlem i ett antal editorial boards för vetenskapliga tidskrifter och har också varit gästprofessor vid tandläkarskolan i Chicago (Chicago University) och Eastman kliniken i London (London University).See all courses of this speaker