Our speakers

Internationally renowned experts providing exciting opportunities to learn new skills, share best practices and inspire others

Country: Sweden

Ötdl Victoria Stenport Franke

Docent, universitetslektor vid avdelningen för oral protetik/ odontologisk materialvetenskap vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet samt övertandläkare vid Brånemarkkliniken i Göteborg.
Undervisar på grund-och specialistutbildning samt handledare till flera doktorander med forskningsområden inom protetik och dentala biomaterial.
Avlade tandläkarexamen 1996 och blev medicine doktor 2002. Specialistexamen i oral protetik 2012. Mer än ett 50-tal publikationer inom ämnesområdet dentala biomaterial.See all courses of this speaker