Skip to main content

Encontrar cursos

Aprende junto a expertos líderes en el sector de todo el mundo. Nuestros cursos lo cubren prácticamente todo, desde el diagnóstico y la planificación del tratamiento hasta los flujos de trabajo quirúrgicos y protésicos. También abordan algunos de los más complejos y progresivos protocolos para el manejo de posibles complicaciones.

Mayo 2022

Clinical Implant Program

Mayo 18 - Jun 08, 2022
Eindhoven, NL
Mr. Tom De Wit

Module 1: Het belang van plannen

 • De juiste patiënten selecteren voor een implantaatbehandeling
 • Een correcte voorstudie maken voor een succesvol behandelresultaat
 • Beeldvorming (2D en 3D): Hoe evalueren en gebruiken
 • De behandeling plannen in een digitale planningssoftware
 • Computer hands-on training in digitale planning

 

Module 2: Protocol voor chirurgie

 • Kennismaken met de beschikbare materialen en sets voor implantologie
 • Procedure voor freehanded chirurgie en guided chirurgie (met pilot drill & fully guided)
 • Stap voor stap aanleren van het boorprotocol
 • Aanleren van technieken als: Hoe een correcte incisie maken, ontwerp van een eventuele flap, een correcte hechttechniek
 • Omgaan met verschillende bottypes/densiteiten
 • Uitgebreid hands-on boorprotocol op verschillende modellen

 

Module 3: Het bereiken van een goed esthetisch resultaat

 • Overlopen van de verschillende prothetische mogelijkheden en componenten
 • Biocompatibiliteit van de materialen
 • Verschroefd vs gecementeerd werken
 • Afdrukname
 • Handleiding voor de belangrijkste restauratieve opties
 • Interactieve case discussies en prothetische hands-on oefeningen

 

Nederlands
Curso de iniciación
Van der Valk Eindhoven
Más información

Junio 2022

Oplossingen met GalvoSurge

Jun 03, 2022
NL
Dr Pieter Avontroodt
Nederlands
Curso avanzado
Van der Valk Houten
Registrarse

Roadmap to predictability: Immediate replacement in team approach

Jun 10 - 11, 2022
Den Haag, NL
Edith Groenendijk
Tristan Staas

Learning outcomes “Meteen door!” treatment concept:

 

Immediate replacement is a modern treatment method characterized by shortened time-to-teeth, less surgical interventions with equal or better prosthetic results and better patient acceptance. The “Meteen door!” concept means that the dentist does not extract the tooth but refers immediately to the clinician for immediate replacement.

 • Point out the crucial steps that will lead to a predictable treatment outcome
 • How to achieve primary stability needed for immediate loading
 • Step-by-step procedure by means of literature, cases and live surgery
 • Digital planning and prosthetic workflow
 • Get familiar with the surgical protocol for NobelActive, a reliable implant solution for high initial stability and soft and hard tissue preservation

 

 

Included in the course:

 • Apart from working with our leading product, the NobelActive implant, participants will have the opportunity to discover our new implant system, Nobel Biocare N1™.
 • All products that will be used and presented will have the TiUltra and Xeal surfaces. As we’ve entered the Mucointegration™ era, we have reimagined surface chemistry from abutment to implant apex, to optimize tissue integration at every level.
 • Live surgery
English
Curso avanzado

Kom igang med implantatbehandling - "Harstadskurset"

Jun 10 - 11, 2022
Harstad, NO
Tore Berset
Torje Kanstad
Hauk Øyri

Velkommen til et fabelaktig kurs i Nord-Norges vakre havneby, Harstad! Kurset finner sted i kurslokalene til Oris Dental Harstad, hvor man kan nyte utsikt over fjord og fjell, og se Hurtigruten legge til kai. Her blir du møtt av et helt unikt team som gjør sitt ypperste for å gi deg en fantastisk kursopplevelse.
Kurset legger stor vekt på å gi deg et minneverdig innblikk i implantatpasientens “reise” på klinikken. Det blir lagt opp til flere livebehandlinger, både kirurgi og protetikk, hver kursdag. Klinikken er oppdatert på alt av moderne utstyr som benyttes ved implantatbehandling, og dette vil bli demonstrert under live-behandlingene.

Norsk
Curso de iniciación
Oris Acadamy, Harstad-Nobel Biocare Regional Clinic of Excellence
Más información

Basistraining: Implantologie voor Assistenten

Jun 25, 2022
Houten, NL-UT, NL
Ms. Trudy van der Sommen - van Giessen
Ms. Erika Hamerslag
Implantologie is teamwerk. Een goed getrainde assistent is een belangrijke schakel in een succesvol verloop van de implantaatbehandeling. Vrijwel alle aspecten die voor de assistent van belang zijn, worden behandeld tijdens deze praktische ééndagscursus. In het ochtendprogramma wordt de basiskennis implantologie gepresenteerd. Daarna worden tijdens een practicum de voorbereidingen van de operatiekamer en het instrumentarium doorgenomen. Vervolgens wordt de implantaatbehandeling en de rol van de assistent met betrekking tot instrumentarium, desinfectie, sterilisatie en reiniging besproken.
Nederlands
Curso avanzado
Van der Valk Hotel Houten
Registrarse

Masterclass guided and dynamic navigated surgery

Jun 29, 2022
Eindhoven, NL
Dr Wouter Kalk
Nederlands
Curso avanzado

Study Club Zentralschweiz

Jun 29, 2022
Luzern, CH
Dr. med. dent. Flavio Brunner
Regenerative Materialien sind aus der modernen Zahnmedizin nicht mehr wegzudenken: Membranen für die gesteuerte Knochenregeneration (GBR) oder gesteuerte Geweberegeneration (GTR), Knochenersatzmaterialien als Alternative bei geringem Eigenknochenanteil oder auch Weichgewebstransplantate zur Korrektur von Weichgewebsrückbildung und Volumenverlust – dem Behandler steht ein breites Angebotsspektrum zur Verfügung. Doch sind alle Materialien gleich effektiv? An diesem Abend wollen wir die Vor- und Nachteile der einzelnen Produkte beleuchten und diskutieren.
1,5 Fortbildungsstunden
Deutsch
Curso avanzado
Hotel MONOPOL Luzern
Registrarse

Julio 2022

Модуль 3. Синуслифтинг: командный подход лора и имплантолога.

Jul 28, 2022
СПБ, RU
Mr. Pavel Yaroshevich
Mr. Arthur Kondratyev

Приглашаем Вас принять участие в третьем модуле курса по планированию и реализации хирургического протокола дентальной имплантации, посвященном протоколам проведения синуслифтинга. 

Курс пройдет совместно с практикующим врачом-оториноларингологом и представит междисциплинарный взгляд на особенности применения данной методики.

Программа курса

• Особенности подготовки пациентов

• Хроническая лор-патология и противопоказания к синуслифтингу

• Тактика взаимодействия с лор-врачом

• Оценка КТ околоносовых пазух. Типичные ошибки

• Анатомические особенности верхнечелюстного синуса

• Особенности планирования операции

• Особенности хирургического этапа

• Минимально инвазивные протоколы «открытого» и «закрытого»

синуслифтинга

• Техники «открытого» и «закрытого» синуслифтинга

• Профилактика и способы устранения перфорации слизистой

верхнечелюстного синуса

• Ретенционные кисты. Тактика лечения

• Усложненные протоколы ОСЛ и ЗСЛ

• Сочетание направленной костной регенерации и синуслифтинга

Русский
Curso avanzado
Nobel Biocare Russia
Registrarse

Septiembre 2022

Get into reality - digital workflow & live surgery!

Sep 23, 2022
Harstad, NO
Tore Berset
Følg det kirurgiske teamet i en unik setting ved å delta i implantatbehandlinger på klinikken. Disse ekspertene er villige til å dele sin erfaring med deg og teamet ditt. I løpet av dagen vil du følge rutinene i en kirurgisk praksis. Alle liveoperasjoner vil være guidebasert eller navigert med X-Guide – et system som har en 3D-veiledning av borposisjonen og anatomi. Det er som GPS for operasjonen din! Kurset vil gi deg et innblikk i hvordan hele det kirurgiske teamet samarbeider for å gi høyeste standard av behandling til pasienter og samtidig arbeide effektivt.
Norsk
Curso de iniciación
Oris Academy, Harstad-Nobel Biocare Regional Clinic of Excellence
Registrarse

Octubre 2022

Masterclass guided and dynamic navigated surgery

Oct 05, 2022
Eindhoven, NL
Dr Wouter Kalk
Nederlands
Curso avanzado

Kom i gang med implantatkirurgi

Oct 15, 2022
Oslo, NO
Meysam Moafi
Shoresh Afnan

Kurset omfatter planlegging og gjennomføring av implantatkirurgi. Kursdeltakerne vil lære om kasusseleksjon, behandlingsplanlegging og kirurgiske prosedyrer. Kurset inneholder hands-on øvelser og kursholderne utfører live implantatoperasjoner. Komplikasjoner ved implantatbehandling og rutiner for oppfølging blir også gjennomgått.
Kursdeltakerne oppfordres til å ta med egne kasus til diskusjon rundt planlegging. Fotos og røntgen kan medbringes på minnepinne på kursdagen.

Norsk
Curso de iniciación
Galleri Oslo Klinikken Oris
Registrarse

Хирургические и ортопедические аспекты метода реабилитации по концепции All-on-4®

Oct 17 - 18, 2022
Ижевск, RU
Mr. Alexey Reshetnikov

Приглашаем хирургов и ортопедов на двухдневный курс Алексея Решетникова в клинике «РеСто», посвященный возможностям применения революционной концепции All-on-4® с помощью компьютерных технологий для диагностики и планирования лечения и навигационной хирургии.

День 1. Хирургический этап
•РетроспективноеинаучноеобоснованиеметодареабилитацииAll-on-4®


•ОсобенностиимплантатовNobelSpeedyGroovyикомпонентов,используемыхприпроведениилечения


•ОсновыпринятиярешенийипланированиясиспользованиемпрограммыNobelClinician(разработкаиндивидуальногопланалечения,атакжевыполнениепредварительногоподборанеобходимыхразмеровимплантатовивспомогательныхкомплектующих).

•Методикапроведенияоперации(особенностипроведенияанестезии,формированияоперационногодоступа,удалениязубов,формированиякостноголожа,особенностиработысмягкимитканяминаверхнейинижнейчелюсти,особенностиналоженияшвовиподборшовногоматериала,определениенеобходимогонабораинструментовдляпроведенияоперации).

•Логистикапослеоперационноговеденияпациентовимедикаментознаятерапия(особенностипоследовательностииграфикапосещенияпациентомспециалистовклиники,особенностимедикаментознойтерапииипослеоперационныхрекомендаций,выбортактикиприведениисложныхклиническихслучаев).

•ИспользованиеDSDдлякоммуникациимеждупациентомизубнымтехником


День 1. Практическая часть


• КонцепцияNobelGuide—хирургическиeаспектышаг зашагом


•ПротоколTempShellиегоклиническиепреимущества


•Сравнениенавигационной(пошаблонам)идинамическойхирургии

 

•ВыполнениепланированиявпрограммеNobelClinician(особенностиработыспрограммой,обзорвозможностейпрограммы,последовательностьработысфайлами,особенностипроведениярентгенологическогообследованиядляизготовленияшаблонаNobelGuide)
•УстановкаимплантатовNobelSpeedyGroovyнафантомах(особенностипротоколапрепарированиякостноголожавзависимостиотисходныхклиническихусловий,режимохлаждения,использованиешаблонаMaloGuideдляпозиционированияимплантатов,особенноститрехмерногопозиционированияимплантатовиобеспечениеусловийдостижениявысокойпервичнойстабильностивзависимостиотклиническихусловий)
 

• Участиев«живой»операции

• Анализиразбороперационнойклиническойситуации

•Участиев1ортопедическомэтапе(установкаабатментовMulti-Unit,выполнениенемедленнойнагрузки)

День 2. Ортопедический этап

•ОсобенностипротезированияприметодереабилитацииAll-on4®(особенностибиомеханики,компоненты,материалы,видыконструкций).

•ОсновыпринятиярешенийипланированиесиспользованиемпрограммыNobelClinician(отработкафото-,видеопротокола,изучениерентгеновскихснимковидиагностическихмоделейчелюстей,определениеключевыхточекдляизготовленияпрототипабудущегопротеза).

•Методикаснятияоттисковирегистрациицентральногосоотношениячелюстей(подбороттискногоматериала,изготовлениеиндивидуальнойоттискнойложки,особенностиконтроляиоценкикачествавыполненияоттиска).Особенностинемедленнойнагрузки(выбордизайнавременногопротеза,материалыиметоды,методыклиническойилабораторнойперебазировкипротеза).

•Особенностинесъемногопротезирования(логистика,видконструкции,особенностиконструкции,подборматериаловвсложныхклиническихситуациях,последующееамбулаторноенаблюдениепациентов)

День 2. Практическая часть

•ВыполнениепланированиявпрограммеNobelClinician(особенностиработыспрограммой,обзорвозможностейпрограммы,последовательностьработысфайлами,особенностипроведениярентгенологическогообследованиядляизготовленияшаблонаNobelGuide,особенностиподбораортопедическихкомпонентовприпроведениипланирования)

•Выполнениеоттисковинемедленнойнагрузкинафантомахсобзоромнеобходимыхматериаловиинструментов(оценкакачестваприлеганиявременногопротезаиегоконтактасмягкимитканями,восстановленияправильнойподдержкимягкихтканейлица)

•Участиевснятииоттисковиопределениицентральногосоотношениячелюстейупациента(определениенаиболееважныхориентировиисходногоположениянижнейчелюсти,способырегистрациииконтроля,необходимыекомпонентыиматериалы,регистрацияцентральногосоотношениявсложныхклиническихситуациях)

•Анализклиническойситуацииупациента

•Планированиеиоценкаособенностейокончательногопротеза(контролькачестваизготовленияконструкций,особенностивзаимодействиясзуботехническойлабораторией,оценкаприлеганияпротезаиегоконтактасмягкимитканями)

Русский
Curso avanzado
Стоматология Ресто
Registrarse

Ортопедический протокол реабилитации пациентов по концепции All-on-4

Oct 31 - Nov 01, 2022
Ижевск, RU
Robert Kutyavin
Mr. Alexey Reshetnikov

Приглашаем ортопедов и зубных техников на практический курс, посвященный всем аспектам протезирования и особенностям изготовления конструкций по концепции All-on-4.

 

День 1. Лекционная часть

• Критерии выбора реабилитации пациентов с частичной и полной адентией. Когда использовать All-on-4?

• Дисфункции ВНЧС и All-on-4

• Междисциплинарное взаимодействие в планировании

и реабилитации. Взаимодействие врача-ортопеда, хирурга и зубного техника

• Первичный анализ: анкетирование, фотопротоколирование, цефалометрический анализ

• Особенности изготовления первичного шаблона для перебазировки в полости рта: ортопедический и технический этап. Работа среднеанатомической и индивидуальной лицевыми дугами.

Рассчет угла дезокклюзии и угла окклюзионной плоскости

• Методика перебазировки и армирования титановой балкой первичного шаблона в день операции

• Организация окклюзии на временном протезе, ведение пациента — управление ожиданиями пациентов

• Изготовление постоянного протеза All-on-4: виды конечных работ, методика работы гипсом, цифровые оттиски, объем информации, передаваемой зубному технику

• Использование DSD для коммуникации между пациентом и зубным техником

День 1. Лабораторный этап

• Аналоговой дизайн и CAD/CAM-дизайн конечной работы.

Использование 3D-печати и фрезеровки для изготовления

примерочного прототипа конечной работы

• Создание первичной балки с использованием программ DTX,

Exocad под одиночные композитные и керамические реставра-

ции. Мостовидный протез NobelProcera Bridge, балочная

конструкция NobelProcera Bar

• Поэтапная облицовка титановых балок композитными, керамическими реставрациями, индивидуализация искусственной десны композитом

День 2. Практическая часть

• В ходе практической части будет реализован перевод первичного шаблона для перебазировки в армированный временный

несъемный протез.

• Работа с изготовлением постоянной конструкции

• Демонстрация «живой» работы — прототипирование, подготовка и моделировка балок NobelProcera

• Облицовка керамическими реставрациями, композитными реставрациями, индивидуализация десны

• Каждый участник сможет поработать гипсом для снятия оттисков, индивидуализировать десну

Русский
Curso avanzado
Стоматология Ресто
Registrarse

Noviembre 2022

Masterclass in esthetic implant and restorative dentistry 2022

Nov 10 - 12, 2022
Zurich, CH
Dr. med. dent. Stefan Bienz
Mr. Andrea Patrizi
Prof. Dr. Tim Joda
Dr. Med. Dent. Elena Mühlemann
PD Dr. med. dent. Nadja Naenni
Prof. Dr. med. dent. Daniel Thoma
Prof. Dr. med. dent. Ronald E. Jung
Prof. Dr. Dr. h.c., Ph.D Mutlu Özcan
Dr. med. dent. Marc Balmer
PD Dr. Alexis Ioannidis
Nobel Biocare welcomes you to the University of Zurich. Enroll in this advanced course to enhance your surgical and restorative skills through direct interaction with a team of internationally renowned experts in implant dentistry and prosthetics. Working closely with your peers in an interactive environment, you will benefit from live lectures, hands-on workshops and live surgeries. Your know-how will be enhanced in practical planning sessions, complex case discussions and opportunities to use the latest technologies. Expand your international network in the unforgettable city of Zurich in beautiful Switzerland. We look forward to seeing you! Participants will receive a certificate of attendance from the University of Zurich including 21 CME credits.
21
English
Curso avanzado
Center of Dental Medicine, University of Zurich
Registrarse

Startkurs i implantatprotetikk

Nov 18 - 19, 2022
Oslo, NO
Eva Gustumhaugen

Kom å bli med på et inspirerende startkurs i implantatprotetikk!

Dette kurset er utviklet med fokus på at tannlegene skal kunne tilby sine pasienter optimal moderne implantatprotetisk behandling. Kurset vil ha fokus på veien fra implantat til ferdig implantakrone/bro, og hvilke vurderinger som gjøres i forkant og underveis for et best mulig forutsigbart og vellykket sluttresultat.

Norsk
Curso de iniciación
Clarion Hotel The Hub
Registrarse

Хирургические и ортопедические аспекты метода реабилитации по концепции All-on-4®

Nov 21 - 22, 2022
Ижевск, RU
Mr. Alexey Reshetnikov

Приглашаем хирургов и ортопедов на двухдневный курс Алексея Решетникова в клинике «РеСто», посвященный возможностям применения революционной концепции All-on-4® с помощью компьютерных технологий для диагностики и планирования лечения и навигационной хирургии.

День 1. Хирургический этап

•РетроспективноеинаучноеобоснованиеметодареабилитацииAll-on-4®

•ОсобенностиимплантатовNobelSpeedyGroovyикомпонентов,используемыхприпроведениилечения

•ОсновыпринятиярешенийипланированиясиспользованиемпрограммыNobelClinician(разработкаиндивидуальногопланалечения,атакжевыполнениепредварительногоподборанеобходимыхразмеровимплантатовивспомогательныхкомплектующих).

•Методикапроведенияоперации(особенностипроведенияанестезии,формированияоперационногодоступа,удалениязубов,формированиякостноголожа,особенностиработысмягкимитканяминаверхнейинижнейчелюсти,особенностиналоженияшвовиподборшовногоматериала,определениенеобходимогонабораинструментовдляпроведенияоперации).

•Логистикапослеоперационноговеденияпациентовимедикаментознаятерапия(особенностипоследовательностииграфикапосещенияпациентомспециалистовклиники,особенностимедикаментознойтерапииипослеоперационныхрекомендаций,выбортактикиприведениисложныхклиническихслучаев).

•ИспользованиеDSDдлякоммуникациимеждупациентомизубнымтехником

День 1. Практическая часть

• КонцепцияNobelGuide—хирургическиeаспектышаг зашагом

•ПротоколTempShellиегоклиническиепреимущества

•Сравнениенавигационной(пошаблонам)идинамическойхирургии

•ВыполнениепланированиявпрограммеNobelClinician(особенностиработыспрограммой,обзорвозможностейпрограммы,последовательностьработысфайлами,особенностипроведениярентгенологическогообследованиядляизготовленияшаблонаNobelGuide)

•УстановкаимплантатовNobelSpeedyGroovyнафантомах(особенностипротоколапрепарированиякостноголожавзависимостиотисходныхклиническихусловий,режимохлаждения,использованиешаблонаMaloGuideдляпозиционированияимплантатов,особенноститрехмерногопозиционированияимплантатовиобеспечениеусловийдостижениявысокойпервичнойстабильностивзависимостиотклиническихусловий)

• Участиев«живой»операции

• Анализиразбороперационнойклиническойситуации

•Участиев1ортопедическомэтапе(установкаабатментовMulti-Unit,выполнениенемедленнойнагрузки)

День 2. Ортопедический этап

•ОсобенностипротезированияприметодереабилитацииAll-on4®(особенностибиомеханики,компоненты,материалы,видыконструкций).

•ОсновыпринятиярешенийипланированиесиспользованиемпрограммыNobelClinician(отработкафото-,видеопротокола,изучениерентгеновскихснимковидиагностическихмоделейчелюстей,определениеключевыхточекдляизготовленияпрототипабудущегопротеза).

•Методикаснятияоттисковирегистрациицентральногосоотношениячелюстей(подбороттискногоматериала,изготовлениеиндивидуальнойоттискнойложки,особенностиконтроляиоценкикачествавыполненияоттиска).Особенностинемедленнойнагрузки(выбордизайнавременногопротеза,материалыиметоды,методыклиническойилабораторнойперебазировкипротеза).

•Особенностинесъемногопротезирования(логистика,видконструкции,особенностиконструкции,подборматериаловвсложныхклиническихситуациях,последующееамбулаторноенаблюдениепациентов)

День 2. Практическая часть

•ВыполнениепланированиявпрограммеNobelClinician(особенностиработыспрограммой,обзорвозможностейпрограммы,последовательностьработысфайлами,особенностипроведениярентгенологическогообследованиядляизготовленияшаблонаNobelGuide,особенностиподбораортопедическихкомпонентовприпроведениипланирования)

•Выполнениеоттисковинемедленнойнагрузкинафантомахсобзоромнеобходимыхматериаловиинструментов(оценкакачестваприлеганиявременногопротезаиегоконтактасмягкимитканями,восстановленияправильнойподдержкимягкихтканейлица)

•Участиевснятииоттисковиопределениицентральногосоотношениячелюстейупациента(определениенаиболееважныхориентировиисходногоположениянижнейчелюсти,способырегистрациииконтроля,необходимыекомпонентыиматериалы,регистрацияцентральногосоотношениявсложныхклиническихситуациях)

•Анализклиническойситуацииупациента

•Планированиеиоценкаособенностейокончательногопротеза(контролькачестваизготовленияконструкций,особенностивзаимодействиясзуботехническойлабораторией,оценкаприлеганияпротезаиегоконтактасмягкимитканями)

Русский
Curso avanzado
Стоматология Ресто
Registrarse

Foundation for Oral Rehabilitation (FOR)

FOR es una organización mundial, sin ánimo de lucro que promueve la ciencia, formación y acciones humanitarias en rehabilitación oral. La página web www.for.org ofrece cientos de contenidos didácticos para los profesionales de la odontología: más de 300 vídeos de conferencias de los más reconocidos expertos. Casi 100 casos clínicos documentados. Artículos y ebooks interactivos. Las pautas de tratamiento más avanzadas. Y mucho más. Completamente gratuito. Regístrate ahora y accede a todos los contenidos.

¿Alguna duda? Solo tienes que preguntarnos. 

Si no puedes encontrar lo que estás buscando o si necesitas información adicional sobre el evento, contacta con nosotros.

Contactar con nosotros