Courses

Learn alongside industry-leading experts from around the world. Courses cover everything from diagnosis and treatment planning to surgical and prosthetic workflows. We even address some of the most complex and progressive protocols for managing potential complications.

September 2022

Grundkurs i implantatkirurgi för assisterande personal

Sep 30, 2022
Göteborg, SE
Annika Lüttschwager
Detta är en endagskurs anpassad för tandsköterskor som vill bättra på sin kunskap kring implantatbehandling och rutinerna kring detta. Teori varvas med praktiska övningar.
Svenska
Fundamental course
Clarion Hotel Post
Learn More

October 2022

Kom igång med implantatbehandling - från implantat till färdig tand

Oct 20 - 21, 2022
Nacka, SE
Christer Dahlin
Dr Nicole Winitsky
Lär dig implantat från A till Ö! Om du är redo att utveckla dig själv professionellt så är det här kursen för dig. Lär dig arbeta med implantat så kommer du att kunna behandla fler patienter på din klinik. Genom att välja rätt patient och indikation blir det lättare att börja med implantatbehandling. Kursen fokuserar därför på enkla patientfall som gör det tryggt och säkert för dig att starta. Vi följer patienten från A till Ö, vilket innebär att du kommer att lära dig både den kirurgiska & protetiska arbetsgången. För att uppnå ett lyckat behandlingsresultat är det bra att ha kunskap om hela behandlingen, vare sig du sedan väljer att arbeta protetiskt, kirurgiskt eller med båda delar. Utbildningen bygger på interaktivt lärande både före, under & efter kursen. Kursen tar därför inte slut sista dagen, det är då din resa börjar. För att hjälpa dig att komma igång, erbjuder vi under kursen förmånliga startpaket med komponenter till dina första patientbehandlingar. En teamstart på din klinik ingår som en del i startpaketet.
Svenska
Fundamental course
Elite Hotel Marina Tower Stockholm
Register

COMPUTER AND NAVIGATION GUIDED SURGERY - FP1 and All-on-4® guided prostheses

Oct 20 - 22, 2022
Roma, IT-RM, IT
Prof Alessandro Pozzi

This interactive course is structured to provide step-by-step training at a very personal level. It utilizes case-based learning methods emphasizing evidence-based and daily use learning. Participants will experience how to use the Static Guided Surgery and the Dynamic Navigation Surgery X-GuideTM in the different clinical scenarios from partial edentulous to fully edentulous patients. The DTX studioTM implant and the DTX studioTM Lab software will be presented, and it will be described how to streamline the digital workflow to make more predictable the immediate implant placement and the immediate provisionalization concept. The attendees will increase their confidence and skills with digital planning and computer-guided surgery for treatment of the partial and fully edentulous patients. Indications and limitations of the static and dynamic guided surgery will be reviewed and discussed, and advanced procedures addressed, including mini-flap, flap in combination with grafting, sinus elevation techniques, and protocols for immediate implant placements. Simplified surgical and prosthetic procedures will be addressed to make the immediate loading protocols reliable in daily practice. Special emphasis will be given to implant aesthetics and interdisciplinary treatment plan.

Maximum number of participants: 12 - 20.
Participation fee: EUR 3,000.– excl. 22% VAT
Language: English

English
Advanced course
Studio Pozzi
Register

Función inmediata bimaxilar en maxilares atróficos: All-on-4

Oct 21, 2022
ES
Dr. Pablo Avilés

El enfoque de este curso teórico-práctico totalmente online es explicar los puntos básicos e indispensables para llevar a cabo esta técnica con la mayor tasa de éxito. En la primera parte del curso se asistirá a una cirugía All-on-4® en directo dirigida por el Dr. Pablo Avilés donde se tratará a un paciente edéntulo.

Tras trabajar los conceptos teóricos, los participantes realizarán un hands-on sobre fantomas donde podrán poner en práctica los conocimientos adquiridos.

Adecuado a la realidad actual, este curso se desarrolla íntegramente online, y se pondrá a disposición de los participantes todo el material necesario para realizar la práctica práctica en la clínica o en casa.

Formación dinámica con posibilidad de interacción de los participantes y discusión de casos clínicos.

Español
Advanced course

Mastering atrophic jaw rehabilitation - Tilted implants from surgery to prosthesis

Oct 27 - 29, 2022
Milan, IT-MI, IT
Dr Matteo Clericò
Prof Enrico Agliardi

The use of tilted implants has fundamentally changed the way to perform implant supported total rehabilitation. Greater patient comfort, greater predictability and better esthetic results are just a few of the many advantages this revolutionary approach has to offer.

Leading expert Prof. Enrico Agliardi and his team will draw upon over 15 years of successful treatment and follow up with tilted implants. They will teach you how to deliver immediate esthetic rehabilitation in just a few hours after surgery, and how to manage the final prosthesis for long term success.

Number of participants: 10-15.

Participation fee: EUR 2,500. –excl. 22% VAT

Language: English

English
Advanced course
Agliardi Studio
Register

Título Experto Universitario en cirugía y prótesis sobre implantes

Oct 27, 2022-
Apr 21, 2023
Madrid, ES
Dr Mariano Sanz Alonso
Ana Carrillo
Dr. Guillermo Pradíes
José Rábago
Dr Ignacio Sanz- Sánchez
Este curso supone una interesante oportunidad para adquirir la destreza suficiente para abordar los tratamientos de implantes dentales, de casos simples a complejos, tanto en el ámbito del diagnóstico, como del tratamiento, instrumental, técnicas y materiales. Se trata de un programa con una carga práctica del 70 % y destinado a un grupo reducido de alumnos. El principal objetivo es afianzar los suficientes conocimientos y adquirir la habilidad y confianza necesarias para que el alumno pueda establecer un correcto diagnóstico y plan de tratamiento de todas las situaciones clínicas posibles, en las que el tratamiento con implantes dentales es una opción terapéutica. En el quinto y último módulo veremos la rehabilitación protésica basada en las nuevas tecnologías, es un programa multidisciplinar que integra la aplicación de tratamientos quirúrgicos, periodontales y protésicos, con aparatología de última generación sobre todo en recursos digitales, y tecnología CAD/CAM. A través de la realización de este programa teórico-práctico conseguirás una serie de habilidades mínimas para introducirte en la Implantología clínica.
33
Español
Fundamental course
CEODONT
Register

Optimera dina implantatbehandlingar - Våra misslyckanden hjälper dig att lyckas.

Oct 28 - 29, 2022
Ystad, SE
Mats Christiansen
Wissam Dirawi

Denna kurs är avsedd för tandläkare som vill ta nästa steg i implantatkirurgi och implantatprotetik.

Vad kan gå fel och hur kan vi ta lärdom av det? Fokus kommer ligga kirurgiska  och protetiska implantatkomplikationer samt avancerade digitala fall.

Svenska
Advanced course
Tandvårdsakademin Ystad
Register

November 2022

Startkurs i modern implantatprotetik

Nov 10 - 11, 2022
Nacka, SE
Ahmed Ibrahim
Dr Nicole Winitsky

Kursen vänder sig till tandläkare, tandtekniker och sköterskor som vill kunna erbjuda sina patienter implantatstödd protetik med bästa möjliga precision, hållbarhet, förutsägbarhet och estetik med hjälp av moderna tekniker, material och konstruktioner. Implantatrelaterad biologi, kirurgiska grunder, patientselektion och kommunikation, terapiplanering och olika protetiska alternativ kommer att beröras under kursen.

Särskilt fokus kommer att läggas på vikten av korrekt avtryckstagning och intraoral scanning för att uppnå ett optimalt protetiskt resultat. Detta kommer att beröras både teoretiskt och praktiskt. 

Vi kommer också att diskutera val av material och komponenter samt vikten av god implantatplacering.

Att komma igång med implantatprotetik och att uppnå bra resultat blir avsevärt lättare och mer glädjefyllt om tandläkare, tandtekniker och sköterskor har en bra dialog och kommunikation. Genom att gå denna kurs tillsammans har ni större möjligheter att hitta bra samarbetsformer vilket är avgörande för det slutliga funktionella och estetiska resultatet och att vi och våra patienter är nöjda med våra behandlingar.

 

  • Implantathistorik och biologi
  • Patientselektion och kommunikation
  • Diagnostik och terapiplanering
  • Val av implantat, distanser och protetiska konstruktioner
  • Kirurgiska ställningstaganden - Samarbete med kirurg – placering av implantat
  • Kliniska arbetsgångar, tips och hands-on      demonstrationer – avtryckstagning
  • Underhåll och uppföljning
  • Teamwork vid implantatbehandling
Svenska
Fundamental course
Elite Hotel Marina Tower Stockholm
Register

Masterclass Periimplantitis Dres. Pedro Peña y Alberto Monje

Nov 11, 2022
Barcelona, ES
Dr Alberto Monje Correa
Dr Pedro Peña
La peri-implantitis es un fenómeno que afecta aproximadamente al 20-25% de nuestros pacientes. La prevención controlando los factores locales y sistémicos es crucial para el éxito a largo plazo. Sin embargo, cuando la patología está presente es fundamental un conocimiento global del manejo de tejidos duros y blandos para optimizar y acondicionar el tejido perio-implantar y mantenerlo en condiciones saludables. Este curso abordará las claves del diagnóstico, pronóstico, prevención y, sobre todo, manejo de la peri-implantitis y condiciones estéticas alrededor de implantes, haciendo énfasis en la importancia de la encía queratinizada durante la prevención y tratamiento de la misma. Se le proveerá a los participantes de los conocimientos biológicos y las habilidades técnicas para la consecución de éxito en el tratamiento de estas condiciones, incluyendo los métodos actuales para descontaminar la superficie del implante como GalvoSurge™.
Español
Advanced course
NH Collection Constanza
Learn More

Grundkurs i implantatkirurgi för assisterande personal

Nov 25, 2022
Göteborg, SE
Annika Lüttschwager
Detta är en endagskurs anpassad för tandsköterskor som vill bättra på sin kunskap kring implantatbehandling och rutinerna kring detta. Teori varvas med praktiska övningar.
Svenska
Fundamental course
Clarion Hotel Post
Register

Foundation for Oral Rehabilitation (FOR)

FOR is a global, non-profit organization advocating science, education and humanity in oral rehabilitation. The www.for.org website offers hundreds of learning resources for dental professionals: More than 300 video lectures from leading experts. Almost 100 clinical case documentations. Interactive ebooks and epapers. State-of-the-art treatment guidelines. And much more. Completely free of charge. Sign up now and get access to all resources.

Questions? Just ask. 

If you can’t find what you’re looking for or need additional event information, we want to hear from you.

Contact us