Courses

Learn alongside industry-leading experts from around the world. Courses cover everything from diagnosis and treatment planning to surgical and prosthetic workflows. We even address some of the most complex and progressive protocols for managing potential complications.

October 2022

Kom igång med implantatbehandling - från implantat till färdig tand

Oct 20 - 21, 2022
Nacka, SE
Christer Dahlin
Dr Nicole Winitsky
Lär dig implantat från A till Ö! Om du är redo att utveckla dig själv professionellt så är det här kursen för dig. Lär dig arbeta med implantat så kommer du att kunna behandla fler patienter på din klinik. Genom att välja rätt patient och indikation blir det lättare att börja med implantatbehandling. Kursen fokuserar därför på enkla patientfall som gör det tryggt och säkert för dig att starta. Vi följer patienten från A till Ö, vilket innebär att du kommer att lära dig både den kirurgiska & protetiska arbetsgången. För att uppnå ett lyckat behandlingsresultat är det bra att ha kunskap om hela behandlingen, vare sig du sedan väljer att arbeta protetiskt, kirurgiskt eller med båda delar. Utbildningen bygger på interaktivt lärande både före, under & efter kursen. Kursen tar därför inte slut sista dagen, det är då din resa börjar. För att hjälpa dig att komma igång, erbjuder vi under kursen förmånliga startpaket med komponenter till dina första patientbehandlingar. En teamstart på din klinik ingår som en del i startpaketet.
Svenska
Fundamental course
Elite Hotel Marina Tower Stockholm
Register

November 2022

Introduktionskurs i modern implantatprotetik

Nov 10 - 11, 2022
Nacka, SE
Ahmed Ibrahim
Dr Nicole Winitsky

Kursen vänder sig till tandläkare, tandtekniker och sköterskor som vill kunna erbjuda sina patienter implantatstödd protetik med bästa möjliga precision, hållbarhet, förutsägbarhet och estetik med hjälp av moderna tekniker, material och konstruktioner. Du kommer att lära dig om implantatrelaterad biologi, patientselektion och terapiplanering samt vilka kirurgiska förutsättningar som krävs för att skapa optimal protetik. Vi kommer även att föreläsa om kliniska behandlingsgångar, samt material och olika protetiska alternativ.

Särskilt fokus kommer att läggas på vikten av korrekt avtryckstagning och intraoral scanning för att uppnå ett optimalt protetiskt resultat. Detta kommer att beröras både teoretiskt och praktiskt. 

Att komma i gång med implantatprotetik och att uppnå bra resultat blir avsevärt lättare och mer glädjefyllt om tandläkare, tandtekniker och sköterskor har en bra dialog och kommunikation. Genom att gå denna kurs tillsammans har ni större möjligheter att hitta bra samarbetsformer vilket är avgörande för det slutliga funktionella och estetiska resultatet och att vi som gör våra patienter oss som behandlare nöjda med våra behandlingsresultat.

 

 • Implantathistorik och biologi
 • Patientselektion och kommunikation
 • Diagnostik och terapiplanering
 • Val av implantat, distanser och protetiska konstruktioner
 • Kirurgiska ställningstaganden - Samarbete med kirurg – placering av implantat
 • Kliniska      arbetsgångar, tips och hands-on demonstrationer – avtryckstagning
 • Underhåll och uppföljning
 • Teamwork vid implantatbehandling
Svenska
Fundamental course
Elite Hotel Marina Tower Stockholm
Learn More

January 2023

Kom igång med implantatbehandling - från implantat till färdig tand

Jan 26 - 27, 2023
Göteborg, SE
Dr Nicole Winitsky
Christer Dahlin
Lär dig implantat från A till Ö! Om du är redo att utveckla dig själv professionellt så är det här kursen för dig. Lär dig arbeta med implantat så kommer du att kunna behandla fler patienter på din klinik. Genom att välja rätt patient och indikation blir det lättare att börja med implantatbehandling. Kursen fokuserar därför på enkla patientfall som gör det tryggt och säkert för dig att starta. Vi följer patienten från A till Ö, vilket innebär att du kommer att lära dig både den kirurgiska & protetiska arbetsgången. För att uppnå ett lyckat behandlingsresultat är det bra att ha kunskap om hela behandlingen, vare sig du sedan väljer att arbeta protetiskt, kirurgiskt eller med båda delar. Utbildningen bygger på interaktivt lärande både före, under & efter kursen. Kursen tar därför inte slut sista dagen, det är då din resa börjar. För att hjälpa dig att komma igång, erbjuder vi under kursen förmånliga startpaket med komponenter till dina första patientbehandlingar. En teamstart på din klinik ingår som en del i startpaketet.
Svenska
Fundamental course
Hotel Riverton
Register

January 2024

Cursus Implantologie - SAPO IMPLANT

Jan 24 - Nov 22, 2024
Paris, FR
Dr Bernard Cannas
Dr Nicolas Boutin

Ce cursus de formation s’adresse à tous les omnipraticiens désireux de mettre en oeuvre et/ou de développer l’implantologie dentaire au sein de leur cabinet. Il est conçu pour assurer une synergie efficace des 5 modules qui le composent.
L’inscription à ces 5 modules est donc indissociable. La présence des participants à tous les modules est indispensable et obligatoire pour valider l’enseignement.

Modules :

 • Module 1 : Le patient, l'implant et le chirurgien (24 au 26 Janvier 2024) Assimiler et comprendre la technique fondamentale de la chirurgie implantaire. Asseoir sa démarche sur les bases scientifiques avérées. Connaître les impératifs pour établir un plan de traitement.
 • Module 2 : L'implant et l'imagerie (11 et 12 Mars 2024) Bien comprendre l’imagerie dentaire pour bien traiter : comment gagner en efficacité et en sécurité. Imagerie conventionnelle : que comprendre d’une panoramique, d’un bilan rétro alvéolaire ?  Quand et pourquoi passer un scanner ? Qu’en apprendre pour établir son plan de traitement ? Quelle place donner aux logiciels de planification 3D ?
 • Module 3 : L'anatomie et l’implant (12 au 14 Juin 2024) Maîtriser l’acte chirurgical, prévoir, anticiper, déjouer les obstacles chirurgicaux. Revoir l’anatomie chirurgicale. Pose d’implants sur Modèles 3D.
 • Module 4 : L'implant et le projet prothétique (10 et 11 Octobre 2024) Maîtriser la relation entre la chirurgie et la prothèse implanto-portée. Acquérir les automatismes dans l’établissement du plan de traitement. Assurer le résultat du projet prothétique à long terme.
 • Module 5 : L'implant et les aménagements péri-implantaires (21 et 22 Novembre 2024) Maîtriser les aménagements péri-implantaires. Assurer l’intégration tissulaire des implants dentaires. Savoir quand & comment mettre en charge.

 

Français
Fundamental course
LISC
Register

Foundation for Oral Rehabilitation (FOR)

FOR is a global, non-profit organization advocating science, education and humanity in oral rehabilitation. The www.for.org website offers hundreds of learning resources for dental professionals: More than 300 video lectures from leading experts. Almost 100 clinical case documentations. Interactive ebooks and epapers. State-of-the-art treatment guidelines. And much more. Completely free of charge. Sign up now and get access to all resources.

Questions? Just ask. 

If you can’t find what you’re looking for or need additional event information, we want to hear from you.

Contact us