Förstå riskerna

En utvärdering av patienten är nödvändig före operation för att fastställa eventuella faktorer som kan medföra risker för patienten i samband med proceduren och för att fastställa eventuella faktorer som kan påverka läkningsförmågan. Under denna utvärdering måste du informera tandläkaren om någon av nedanstående riskfaktorer gäller för dig eller om du lider av något annat medicinskt problem som kan göra dig mer utsatt för risker.

Placering av tandimplantat sker under ett kirurgiskt ingrepp och det finns allmänna risker förknippade med kirurgiska ingrepp. Dessa allmänna risker inkluderar infektion, eventuell skada på nervvävnad och omfattande blödning under eller efter operationen.

Tandimplantat är inte avsedda att användas hos patienter som:

  • inte är medicinskt lämpliga för allmänna orala kirurgiska ingrepp
  • inte har tillräckligt med benvolym
  • är allergiska eller överkänsliga mot beläggningar av kommersiellt rent titan (grad 4), titanlegering Ti-6Al-4V, rostfritt stål eller DLC (diamantliknande kol).

Efter placeringen av ett tandimplantat finns det en liten risk för att implantatet inte fungerar. Vissa faktorer kan störa läkningsprocessen och en framgångsrik behandling, t.ex.:

  • Cigarettrökning
  • Dålig munhygien
  • Okontrollerad diabetes
  • Oro-facial strålbehandling
  • Steroidbehandling
  • Skelettinfektioner

Om detta inträffar kan implantatet ramla ut eller behöva avlägsnas i ett andra ingrepp. Berätta för tandläkaren om någon av dessa faktorer gäller dig eller om du lider av något annat medicinskt tillstånd.

Möjligheten till omedelbar inplacering och användning av tandersättning beror på många faktorer, t.ex. förekomst och kvalitet på benet, tandhistorik, platsen för implantatet och tillgänglighet för den slutgiltiga konstruktionen. Tandläkaren kommer noggrant att beskriva alla möjliga scenarion för dig under konsultationen före operationen.

Behandling med tandimplantat rekommenderas inte för barn förrän käkbenet är helt utvecklat.

Kontakta din tandläkare för att få reda på om tandimplantat är det rätta för dig.