Ordlista

anestesi - buckal

anestesi

 

en typ av läkemedel som resulterar i delvis eller fullständig smärtlindring. Tandbedövning är ett exempel på lokalanestesi, allmän anestesi (narkos) leder till delvis eller fullständig medvetslöshet
anteriorriktning mot munnens främre del
antibiotikasubstanser som kan förstöra eller hämma bakterietillväxt.
avtrycken avgjutning som görs av tänderna och mjukvävnaden för att ersättningständer ska kunna gjutas
baren anslutning mellan två eller flera implantat som hjälper till att hålla en protes på plats
basalunder, på basen
benresorptionminskning av den benmängd som omger tandrötterna, ett vanligt resultat av parodontal sjukdom (tandköttssjukdom).
bentransplantationprocedur som korrigerar avsaknad av ben
bikuspidalkallas även premolar. Vanligen fjärde och femte tanden från mitten av munnen mot den bakre delen av munnen (små molarer). Dessa tänder används för att tugga. Vuxna har åtta bikuspidaler, två framför varje grupp av molarer.
biokompatibelkan existera i harmoni med den omgivande biologiska omgivningen.
brotandprotes som fixeras mot tanden bredvid en tandlucka, ersätter en eller flera tänder som saknas
buckalvänd mot kinden

böld – fyllning

bölden infektion som orsakats av en förruttnad tand
CAD/CAMdatorstödd design/tillverkning
cementen substans som används vid reparation av tänder t.ex. för att fästa kronor
datortomografi (CT)avbildningsmetod som innebär att en röntgenstråle går igenom mänsklig vävnad. Den insamlade informationen kan därefter koordineras digitalt och visas på en datorskärm eller en film. Data som skapats kan användas för tredimensionella vägledningssystem under implantatplaceringen.
dentininre lager i tandstrukturen, omedelbart under emaljytan
direktbelastningexponera tandimplantat för tuggbelastning omedelbart efter insättningen av implantatet. Kan variera från belastning samma dag som implantatkirurgin till en kort tids fördröjning beroende på det tandtekniska laboratoriets tillgänglighet.
emaljdet hårda mineralrika material som täcker kronan
epiteliumövre cellagret i slemhinnor
eruptionframväxt av tanden från sin position i käken
extraktionavlägsnande av en tand
facial

(1) som tillhör ansiktet

(2) den yta på tanden eller protesen som är närmas läpparna eller kinderna

fluorett mineral som hjälper till att stärka tandemaljen och göra tänderna mindre mottagliga mot karies. Fluor finns i livsmedel och vatten, i de flesta tandkrämer och kan även appliceras som gel eller vätska på tandytorna hos tandläkaren
fyllningåterställande av förlorad tandstruktur med gjutbart material som fyller ut tomrummet. En fyllning som görs av ett tandlaboratorium kallas "inlay" (vanligen guld eller keramik)

gingiva - röntgen

 

gingivaden mjuka rosa vävnaden som omger tandbasen
gingivitinflammerat, svullet och rödaktigt tandkött som blöder lätt vid beröring eller tandborstning. Det är det första steget i en serie händelser som börjar med att plack byggs upp i munnen och slutar med -- om det inte behandlas korrekt -- parodontit och tandlossning på grund av att vävnaden som omger och stödjer tänderna bryts ned
gomtaket i munnen
guidad kirurgiimplantatkirurgi som använder en drill guide (borrguide) för att hitta rätt position för ett implantat
hygienisten auktoriserad tandvårdsspecialist som arbetar förebyggande, behandlande och utbildande för att kontrollera sjukdomar i munnen
hättavanlig term för en tandkrona
hörntandtredje tanden från mitten av munnen mot den bakre delen av munnen. Detta är de framtänder som har en rundad eller spetsig kant och som används för att bita
hörntändertredje tanden från mitten av munnen mot den bakre delen av munnen. Detta är de framtänder som har en rundad eller spetsig kant som används för att bita med
implantaten artificiell tandrot som tillverkas av titan och som ersätter en tand som saknas. Det ser ut som en skruv som endast är några millimeter lång och noggrant tillverkad.
incisiverde fyra övre och undre framtänderna. Dessa tänder används primärt för att bita och skära
karieshål som bildas i tänderna på grund av aktivitet av mikroorganismer
klämmaenhet som håller fast en borttagningsbar partiell protes mot de naturliga tänderna
konstruktionåterställa tandfunktionen genom att ersätta en tand som saknas eller är skadad. Detta kan ske direkt, dvs. inuti munnen med t.ex. fyllningar. En tand kan också återställas indirekt, dvs. utanför munnen, genom kronor, broar, tandimplantat, etc
konventionell protesen lös tandprotes som ersätter tänder
koronalsom tillhör tandkronan
krona

(1) den del av en tand som sitter ovanför tandköttslinjen och som är täckt av emalj

(2) tandkonstruktion som täcker hela eller större delen av den naturliga tanden. Den artificiella hättan kan vara tillverkad av porslin, kompositmaterial eller metall och cementeras ovanpå den skadade tanden

käkbendet hårda ben som hjälper till att stödja ansiktet och som tänderna är förankrade i
käkkirurgtandvårdspecialist som utför många typer av kirurgiska procedurer i munhålan
känslighettandkänslighet avser en skarp, plötslig och smärtsam reaktion i tänderna när de utsätts för heta, kalla, söta, sura, salta, kemiska eller mekaniska stimuli
lateralpå sidan
lugnande medelen typ av läkemedel som används för att lindra smärta och oro
mandibelunderkäken
maxillaöverkäken
membranett tunt vävnadslager
mjölktändermänniskans första tänder som ramlar ut och ersätts med permanenta tänder.
molarertre tänder i den bakre delen av munnen bakom premolarerna som används för att mala maten
munhygienprocessen att upprätthålla renligheten för tänderna och tillhörande strukturer
munhålamedicinsk term för munnen
munskydden enhet som ofta används under sportaktiviteter och som förs in i munnen över tänderna för att skydda dem mot slag och skador
nervett fiberknippe som använder elektriska och kemiska signaler för att sända motorisk och sensorisk information från en kroppsdel till annan vävnad som överför sinnesförnimmelser, temperaturer och positionsinformation till hjärnan
nerv(rots)kanalden inre kammaren i en tand där nerverna och blodkärlen passerar (tandpulpa)
omedelbar/slutlig protesen hel eller partiell protes som görs i förväg och kan positioneras omedelbart efter att tänderna avlägsnats.
ortodontisttandvårdsspecialist som är specialiserad inom diagnos, förebyggande, ingripande och behandling av "bettfel", tänder och omgivande strukturer genom användning av band, ståltråd, tandställning etc.
osseointegrationintegrering av ett tandimplantat i benet
parodontiten sjukdom där det inre lagret av tandköttet och benet drar sig tillbaka från tänderna samt bildar fickor och benet förstörs
partiell protesen avtagbar protes som ersätter några av tänderna i över- eller underkäken
permanenta tändertänder som ersätter mjölktänderna. Vuxna har oftast 32 permanenta tänder
placken vit klibbig film som bildas av salivproteiner som fastnar på tänderna. Bakterier fastnar därefter i denna film och producerar en matrix. Maten vi äter hjälper bakterierna att växa och mogna.
profylaxförebyggande instruktioner och motivation att rengöra tänderna för att förhindra parodontit och karies
protesen avtagbar ersättning i form av artificiella tänder för avsaknade naturliga tänder. Det finns två typer av proteser -- hel och partiell. Helproteser används ofta när alla tänder saknas, medan partiella proteser används när några naturliga tänder finns kvar
protetikeren tandspecialist som återställer eller ersätter tänder med fasta eller avtagbara proteser
provisorisk/temporär protesen fast eller avtagbar tandprotes som är utformad för att förbättra estetik och funktion för tänderna under en begränsad tidsperiod efter vilken den ska ersättas av en slutgiltig tandprotes. Ofta används sådana proteser för att fastställa effektiviteten för en viss behandling eller formen och funktionen för den slutgiltiga protesen.
pulpaden levande insidan av tanden som innehåller nervvävnad och blodkärl som förser tanden med näringsämnen
rengöringavlägsnande av plack och tandsten från tänderna vanligen ovanför tandköttskanten
rottandstruktur som ansluter kronan och käken
röntgenatt undersöka, fotografera eller behandla med elektromagnetisk strålning

saliv - ultraljud

salivgenomskinlig vätska i munnen
sterilfri från sjukdomar, bakterier, virus och levande mikroorganismer
tandcementhård vävnad som täcker roten och tandhalsen
tandfasadett tunt, specialtillverkat skal av tandfärgad plast eller porslin som fästs på framsidan av en naturlig tand för att förbättra utseendet
tandlösutan tänder
tandstenkalkbeläggning på tänderna. En hård, gul eller mörk beläggning som bildas på tänderna genom döda bakterier i plack, genom kalciumsalter i saliven och vätskor inifrån tandköttet.
tandtrådett trådliknande material som används för att rengöra mellan kontaktområdena i tänderna, en del av en bra daglig munhygiensplan
traumaskada som orsakats via yttre våld, kemikalier, extrema temperaturer eller dålig tandposition
tuggapparatentillsammans käken, käklederna och musklerna bildar tänderna tuggapparaten, som hjälper oss att tugga, tala och le.
täckprotesen avtagbar tandprotes som vilar på mjukvävnad och kan anslutas till tandimplantat
ultraljudanvändning av ultraljudsvågor vid behandling eller diagnostik för att t.ex. se strukturer eller för djup värmebehandling