De risico's begrijpen

Vóór een operatie moet een patiëntbeoordeling worden uitgevoerd om te bepalen of er factoren zijn waardoor u tijdens de ingreep meer risico loopt of waardoor u minder snel zult genezen. Tijdens deze beoordeling moet u uw arts vertellen of een of meer van de onderstaande risicofactoren bij u een rol spelen, en ook of u een andere medische aandoeningen hebt waardoor u meer risico loopt.

Plaatsing van implantaten vereist een chirurgische procedure en aan chirurgische procedures zijn altijd algemene risico's verbonden. Tot deze risico's behoren infectie, mogelijke beschadiging van zenuwen en bovenmatig bloeden tijdens of na de ingreep.

Implantaten mogen niet worden gegeven aan patiënten die:

  • medisch niet in staat zijn om een orale chirurgische ingreep te ondergaan;
  • over onvoldoende kaakbot beschikken;
  • allergisch of overgevoelig zijn voor commercieel zuiver titanium (klasse 4), de titaniumlegering Ti-6Al-4V, roestvrij staal of een DLC-coating (Diamond Like Carbon).

Na plaatsing van een implantaat bestaat er een kleine kans dat de restauratie mislukt. Bepaalde factoren kunnen het genezingsproces en het slagen van de plaatsing belemmeren, waaronder:

  • het roken van sigaretten
  • slechte mondhygiëne
  • onbehandelde diabetes
  • orofaciale radiotherapie
  • behandeling met corticosteroïden
  • botinfecties

Als er sprake is van een of meer van deze factoren, is het mogelijk dat het implantaat uitvalt of via een tweede ingreep moet worden verwijderd. Vertel uw arts of deze factoren bij u een rol spelen en welke medische aandoeningen u hebt.

De mogelijkheid van directe plaatsing en gebruik van een implantaatgedragen prothese hangt af van verschillende factoren, zoals de aanwezigheid en de hoeveelheid van het kaakbot, de tandheelkundige voorgeschiedenis, de locatie van het implantaat en de beschikbaarheid van de definitieve restauratie. Uw arts zal tijdens het consult voorafgaand aan de ingreep uitgebreid de mogelijke scenario's met u bespreken.

Een implantaatbehandeling wordt bij kinderen afgeraden zolang het kaakbot nog niet volledig is ontwikkeld.

Bespreek met uw arts of u in aanmerking komt voor implantaten.