Forstå risikoen

Patientevaluering inden en operation er nødvendig for at afgøre, om der er eventuelle risikofaktorer i forbindelse med proceduren eller faktorer, som kan påvirke kroppens evne til at hele op. I forbindelse med denne evaluering skal du give klinikeren besked, hvis der blandt de anførte risikofaktorer er nogle, der er relevante for dig, eller hvis du har andre medicinske problemer, der kan udgøre en risiko.

Isættelse af tandimplantater er foretages som en kirurgisk operation, der er forbundet med en række generelle risici. Disse generelle risici omfatter infektion, mulige skader på nervevæv og kraftig blødning under eller efter operativt indgreb.

Tandimplantater er ikke tiltænkt brug hos patienter, som:

  • Er medicinsk uegnede til at få foretaget almindelige mundkirurgiske indgreb
  • Ikke har tilstrækkelig knoglemasse
  • Er allergiske eller overfølsomme over for handelsmæssigt rent titanium (niveau 4), titaniumlegeringen Ti-6Al-4V, rustfrit stål eller DLC (Diamond Like Carbon)-belægninger.

Efter isættelsen af et tandimplantat er der en lille risiko for, at implantatet svigter. Nogle faktorer kan påvirke helingsprocessen og isættelsens succes, heriblandt:

  • Cigaretrygning
  • Dårlig mundhygiejne
  • Ukontrolleret diabetes
  • Oro-facial strålebehandling
  • Steroidterapi
  • Knoglebetændelse

Hvis dette sker, kan implantatet falde ud, eller der kan opstå behov for at fjerne det i en følgebehandling. Giv din tandlæge besked, hvis nogle af disse faktorer er relevante for dig, eller hvis du har andre medicinske problemer.

Muligheden for isættelse og brugen af en tandprotese afhænger af mange faktorer, bl.a. knogletilgængelighed og -kvalitet, dental historik, implantatets placering og tilgængeligheden af den endelige rekonstruktion. Din tandlæge kan give dig en fyldestgørende beskrivelse af mulige scenarier ved konsultationen forud for operationen.

Tandimplantater anbefales ikke til børn, før kæbeknoglen er fuldt udviklet.

Spørg din tandlæge til råds om, hvilke tandimplantater der er de rigtige for dig.