Ordliste

Aftryk - Følsomhed

aftryken afstøbning af tænderne og mundens bløde væv, som anvendes til at støbe tanderstatninger
anteriorrettet mod den forreste del af munden
antibiotikaet stof, der kan ødelægge eller stække bakterievækst.
barreet forbindelsesstykke mellem to eller flere implantater, som hjælper med at holde en protese på plads
basalunder, på basis af

bedøvelse

en type medicinering, som kan fjerne smerteoplevelsen helt eller delvist. Bedøvelse af en enkelt tand er et eksempel på lokalbedøvelse, hvorimod generel bedøvelse afstedkommer hel eller delvis bevidstløshed
bedøvelsesmiddelen type medicin, der anvendes til at reducere smerter og nervøsitet
bikuspidogså kaldet små kindtænder eller præmolarer. Som regel tand nummer fire og fem regnet fra mundmidten og ud mod bageste del af munden (små kindtænder). Disse tænder bruges til at tygge med. Voksne har otte præmolarer, to foran hver gruppe af store kindtænder.
biokompatibeli stand til at eksistere i harmoni med det omgivende biologiske miljø.
brotandprotese, der fastgøres til tænderne ved siden af hullet efter en manglende tand, og som erstatter en eller flere tænder.
buccalvender ud mod kinden
bylden infektion, der skyldes en dårlig tand
CAD/CAMcomputerunderstøttet design/computerunderstøttet fremstilling
cementet stof, der anvendes ved reparation af tænder, f.eks. til fastgørelser af kroners
cementumhårdt væv, der dækker tandroden og tandhalsen
computertomografi (CT)-scanningbilledtagningsmetode, der fungerer ved at sende en røntgenstråle gennem vævet. De indsamlede oplysninger kan derefter behandles digitalt og vises på en computerskærm eller som transparent. Billeddataene kan anvendes til tredimensionale føringssystemer i forbindelse med isættelse af et implantat.
coronalhører til tandkronen
cuspidogså kaldet hjørnetand, den tredje tand regnet fra mundmidten og ud mod den bageste del af munden. Der er tale om fortænder med spids eller afrundet kant, som anvendes til at bide med
delproteseen fleksibel protese, der erstatter enkelte tænder i over- eller underkæben
dentindet inderste lag af tandstrukturen umiddelbart under emaljeoverfladen
ekstraktionfjernelse af en tand
emaljedet hårde, mineralske materiale, der dækker tandkronen
epitheliumøverste cellelag af tandkødsvævet
eruptionfrembruddet af tanden fra positionen i kæben
facial

(1) hører til ansigtet

(2) den overflade af tanden eller instrumentet, der er nærmest læberne eller kinden

fluoret mineral, der styrker tandemaljen og gør tænderne mindre modtagelige for huller. Fluor findes i fødevarer og vand, i de fleste tandpastaer og som gel eller væske, som tandlægen kan smøre på tændernes overflade
fortænderde fire øverste og de fire nederste tænder forrest i munden. Disse tænder anvendes primært til at bide og skære med
fyldninggenoprettelse af mistet tandstruktur med formbart materiale, der indlejres i kaviteten. En fyldning, der laves at et tandlaboratorium, kaldes et "indlæg" (normalt af guld eller keramisk materiale)
følsomhedtandfølsomhed er en skarp og pludselig smertereaktion, når tænderne udsættes for varme, kulde, sukker, syre, salt, kemisk eller mekanisk påvirkning

Gane - Lateral

ganeden øverste del af mundhulen
gingivadet bløde, lyserøde væv, der omslutter tandroden
gingivitisbetændt, hævet og rødt tandkødsvæv, som let bløder ved berøring eller tandbørstning. Det er første trin i en række af hændelser, der begynder med opbygningen af plak i munden, og som – hvis det ikke behandles korrekt – kan føre til periodontitis og tandudfald som konsekvens af ødelæggelsen af det omgivende væv, der støtter tænderne
guidet kirurgiimplantatoperation, hvor den korrekte placering af implantatet identificeres ved hjælp af en borguide
hjørnetænderogså kaldet cuspid, den tredje tand regnet fra mundmidten og ud til den bageste del af munden. Der er tale om fortænder med spids eller afrundet kant, som anvendes til at bide med.
hulødelæggelse af tanden ved hjælp af syre fra bakterier
implantaten kunstig tandrod fremstillet af titanium, som erstatter en manglende tand. Det ligner en omhyggeligt forarbejdet skrue, som kun er et par millimeter lang.
kappealternativ betegnelse for en tandkrone
karieshuller i tænderne, der skyldes mikroorganismers aktivitet
kindtændertre tænder bagest i munden bag de små kindtænder, som anvendes til at kværne og male mad
klemmeenhed, der holder en fleksibel delprotese fast mod naturlige tænder
knogleaugmentationprocedure, der retter op på fraværet af knogle
knogleresorptionreduktion i mængden af knoglevæv, der støtter tandrødderne. Ofte resultatet af periodontal (tandkøds-) sygdom.
krone

(1) den del af tanden, der rager op over tandkødslinjen og er dækket af emalje

(2) tandgenopbygning, der omfatter hele eller størstedelen af den naturlige tand. Den kunstige kappe kan fremstilles af porcelæn, kompositmateriale eller metal og fastgøres ovenpå den skadede tand ved hjælp af cement

kæbeknogleden hårde knogle, som bærer ansigtet og fungerer som ankerpunkt for tænderne
lateraltil siden/sideværts

Membran - Røntgenstråle

membranet tyndt vævlag
midlertidig protesefast eller fleksibel tandprotese, der er designet til at forbedre det æstetiske udtryk og tandfunktionen i en begrænset periode, hvorefter den erstattes af den endelige tandprotese. Sådanne proteser bruges ofte til at afgøre effekten af en bestemt behandling eller form og funktion for den endelige protese.
mælketændermenneskets første tænder, som bliver erstattet af de permanente tænder.
nervefibrøs vævsamling, som anvender elektriske og kemiske signaler til at overføre bevægelses- og føleinformation fra en del at kroppen til andet væv, der formidler følesans, temperatur og positionsoplysninger videre til hjernen
nerve-/rodkanaldet indvendige kammer i en tand, hvor nerver og blodkar løber (tandpulp)
oral hygiejneproceduren for at holde tænder og relaterede strukturer rene
oral kavitetmedicinsk udtryk for munden
oralkirurgtandlæge, som foretager mange operationer i munden
ortodontisttandlæge, som er specialiseret i diagnose, forebyggelse, indgreb og behandling af "skæve bid", tænder og de omgivende strukturer ved hjælp af bånd, wirer, bøjler osv.
osseointegrationintegration af et tandimplantat i knoglen
overkæbeden øverste kæbe
øjeblikkelig belastningudsætning af tandimplantater for tyggepåvirkning umiddelbart efter implantation. Der skelnes mellem implantatbelastning samme dag og belastning efter kort tid afhængigt af tilgængeligheden fra dentallaboratoriet.
øjeblikkelig/endelig protesepræfabrikeret fuld protese eller delprotese, som kan isættes umiddelbart efter tandfjernelsen
periodontitisen sygdom, hvor tandkødets inderste lag og knoglen trækker sig tilbage fra tanden og skaber lommer, hvorefter knoglen ødelægges
permanente tændertænderne, der erstatter mælketænderne. Voksne får normalt 32 permanente tænder
plaken hvid, klæbrig film af spytproteiner, som hæfter på tanden. Bakterier sætter sig i denne film og danner en matrix. Den mad, vi spiser, hjælper bakterierne med at vokse og modnes.
porcelænsdækningen tynd, specialfremstillet kappe af tandfarvet plast eller porcelæn, som fastgøres på forsiden af en naturlig tand for at forbedre udseendet
profylaksevejledning og motivation til at holde tænderne rene for at forebygge tandkødssygdomme og huller i tænderne
proteseen fleksibel tandprotese, der hviler på blødt væv, og som kan fastgøres til tandimplantater
protesefast eller fleksibel tanderstatning (f.eks. en tandbro)
protesefleksibel, kunstig tanderstatning for manglende naturlige tænder. Der fås to typer af proteser – fulde proteser og delproteser. Fulde proteser anvendes, når alle tænder mangler, mens delproteser kan lukke hullerne mellem tilbageværende naturlige tænder.
protetikertandspecialist, som genopbygger eller erstatter tænder med faste eller fleksible proteser
pulpdet levende væv inde i en tand, som omfatter nervevæv og blodkar, der forsyner tanden med næringsstoffer
rekonstruktiongendannelse af tandfunktionen ved at erstatte en manglende eller skadet tand. Dette kan gøres direkte, dvs. i selve munden, ved hjælp af f.eks. fyldninger. En tand kan også genoprettes indirekte, dvs. uden for munden, ved hjælp af kroner, broer, tandimplantater osv.
rensningfjernelse af plak og tandsten fra tænder, normalt over tandkødsgrænsen.
rodtandstruktur, der forbinder kronen med kæben
røntgenstråle undersøgelse, affotografering eller behandling med elektromagnetisk stråling
  
 
 
 

Spyt - Wax-up

spytklar væske i munden
sterilfri for sygdomme, bakterier, vira og levende mikroorganismer
tandbeskytteren beskytter, som ofte anvendes ved sport, hvor den placeres over tænderne for at beskytte dem mod stød eller skader
tandløsuden tænder
tandplejeruddannet tandlægepersonale, som anvender forebyggende, terapeutiske og undervisningsorienterede metoder til at forebygge mundsygdom
tandstenogså kaldet calculus. En hård, gullig eller mørk aflejring, der dannes på tænderne som følge af døde bakterier i plak eller calciumsalte i spyt eller væsker nede fra tandkødet.
tandtrådet trådlignende materiale, der anvendes som en del af den daglige tandhygiejne til at rengøre kontaktområderne mellem tænderne
traditionel proteseen løs protese, som erstatter tænder
traumeskade, der skyldes ekstern kraftpåvirkning, kemikalier, ekstreme temperaturer eller dårlig tandstilling
tyggeapparatTænderne udgør sammen med kæben, kæbeleddene og musklerne selve tyggeapparatet, som hjælper os med at tygge, tale og smile.
ultralydbrugen af ultralydbølger i terapi eller diagnose med det formål at se interne strukturer eller til behandling med dybdevarme
underkæbeden nederste kæbe
visdomstandbageste kindtand, som normalt bryder frem mellem 18. og 25. leveår
wax-upvoksmønster til alle tandproteser